Commissioning

Xital zorgt voor grip op de zaak!.

Commissioning is een kwaliteitsbeheersingsproces voor het verifiëren en documenteren van de afgesproken prestaties van gebouw en installaties. Zowel bij nieuwbouw als bestaande gebouwen heeft het zijn meerwaarde bewezen.

Het is een methode om het gebouw voor de gebruikers op een optimale manier te laten presteren tegen minimaal energieverbruik / kosten. Tevens zorgt het voor risicoreductie.

Een ‘tool’ om grip te houden op techniek, planning, kosten tijdens en na het bouwproject!

Voor wie?

Of u nu investeerders, ontwikkelaars, vastgoedbeheerders, gebouw eigenaar, aannemer, installateur of adviseur bent…het maakt ons niet uit wie we meerwaarde bieden!

  • Als eigenaar of ontwikkelaar wilt u risico’s zo vroeg mogelijk in het project zien en uitsluiten.

  • Geen aannemer zit te wachten op (onbetaalde) aanpassingen na oplevering.

  • Eindgebruikers hebben recht op een goed functionerend, gezond en veilig binnenklimaat.

Door commissioning houden we meer grip op het bouwproces met als doel het project binnen de kaders (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) op te leveren en eindgebruikers te laten genieten van een goed functionerend, gezond en veilig binnenklimaat in het gebouw.

Wij blijven onafhankelijk en behartigen uw belangen met respect en begrip voor de verschillende partijen in het project. Maar vooral borgen we de kwaliteit van de techniek die geleverd wordt.

Bij bestaande gebouwen kunnen we u helpen problemen in de installaties op een gestructureerde manier in beeld te brengen en te laten verhelpen. Ook dit is een vorm van commissioning.

Binnen BREEAM- NL heeft commissioning gezorgd voor blijvende kwaliteitsborging. Hier dragen wij dagelijks ons steentje bij als DBCxA geregistreerd commissioner.

Kwaliteitsborging in de bouw en installatietechniek is ons vak!

Ervaren specialisten

Vernieuwende en praktische adviezen

Onafhankelijk maar betrokken

Image Description